Vedení účetnictví

Vedení účetnictví

Pro firmy a živnostníky, kterým zákon o účetnictví stanovuje povinnost vést účetnictví, nabízíme naše služby v oblasti vedení účetnictví

  • Zaúčtování účetních dokladů – vystavené a přijaté faktury, dobropisy, pokladní doklady, interní doklady a bankovní výpisy (průběžné vedení účetnictví).
  • Pro plátce DPH – na základě zpracovaného účetnictví vyhotovujeme Kontrolní hlášení DPH a Přiznání k DPH.
  • Vyhotovení knihy vystavených a přijatých faktur, dobropisů, účetní deník, závazků a pohledávek, aj.
  • Zpracování roční účetní uzávěrky – dokladová inventarizace účtů a ověření stavu účtů na základě fyzických inventur.
  • Zpracování roční účetní závěrky – vyhotovení účetních výkazů – rozvahy, výkazu zisků a ztráty, přílohy v účetní závěrce.

  • Zpracováváme jak papírovou tak i digitální formu dokladů.

  • Nabízené daňové služby jsou vedeny pod záložkou poradenství.
Uctari FI

Kdo jsme

Účtaři

Děláme účetnictví s láskou a nadšením. Budujeme trvalé vztahy s klienty, protože to oběma stranám šetří peníze. Zakládáme si na profesionalitě a očekáváme ji od svých klientů.