Poradenství

Účetní a daňové poradenství

Účetnictví, které zpracováváme našim klientům, je průběžně kontrolováno daňovými poradci, což zajišťuje provázanost účetních a daňových hledisek.

Poskytujeme:

 • sestavení účtového rozvrhu
 • účetní poradenství a konzultace
 • jednorázové kontroly
  účetní poradenství (souvztažnosti a způsoby účtování jednotlivých účetních případů)
 • spolupráce a konzultace při sestavování účetních závěrek
 • inventarizace
 • konzultace se specialisty
Se spolupracující firmou dále poskytujeme: 

 • daňová optimalizace a plánování
 • pravidelný daňový dohled nad účetnictvím
 • daňová přiznání – zpracování a podání v řádném termínu
 • prodloužení termínu pro podání přiznání daně z příjmů pro fyzické i právnické osoby
 • komplexní poradenství v oblasti českých daní
Uctari FI

Kdo jsme

Účtaři

Děláme účetnictví s láskou a nadšením. Budujeme trvalé vztahy s klienty, protože to oběma stranám šetří peníze. Zakládáme si na profesionalitě a očekáváme ji od svých klientů.