Daňová evidence

Daňová evidence

Pokud jste živnostník nebo podnikatel a potřebujete kvalitní a spolehlivé vedení daňové evidence, můžete využít našich služeb.

Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které se nestaly účetní jednotkou, jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 mil. korun a nejsou zapsány v Obchodním rejstříku. Ten, kdo se stane účetní jednotkou ve smyslu Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., musí vést účetnictví.

Daňová evidence obsahuje:

  •       deník příjmů a výdajů
  •       knihu pohledávek a závazků
  •       karty dlouhodobého majetku
  •       karty zásob
  •       karty rezerv     
  •       mzdovou evidenci
  •       pokladní knihu
  •       evidenci stálých plateb
  •       knihu jízd
  •       inventarizace
Uctari FI

Kdo jsme

Účtaři

Děláme účetnictví s láskou a nadšením. Budujeme trvalé vztahy s klienty, protože to oběma stranám šetří peníze. Zakládáme si na profesionalitě a očekáváme ji od svých klientů.