Účetnictví

img42

Co je účetnictví?

Účetnictví je upraveno zákonem o účetnictví a vedou jej právnické osoby (například obchodní společnosti) a fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou.

Fyzická osoba se stane účetní jednotkou zejména v případě, že její obrat za předcházející rok přesáhl částku 25 mil. Kč. V takovém případě má povinnost vést účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém se stala účetní jednotkou.

Stane-li se fyzická osoba účetní jednotkou, musí vést účetnictví nejméně po dobu 5 let, a to i v případě, že v těchto letech nedosáhla obratu 25 mil. Kč.

Co je daňová evidence?

Daňová evidence je upravena zákonem o daních z příjmů a vedou ji fyzické osoby, které dosahují příjmů z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti (živnostník, umělec, advokát, daňový poradce) a přitom nejsou účetní jednotkou.

Hlavní rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím

Daňové evidenci se dříve říkalo jednoduché účetnictví, zatímco dnešní účetnictví bylo účetnictví podvojné.

Daňová evidence slouží zejména ke zjištění správné výše základu daně z příjmů. Hospodářský výsledek (základ daně) se v daňové evidenci určí jako rozdíl mezi příjmy a výdaji.

img48

Kdo jsme

Účtaři

Děláme účetnictví s láskou a nadšením. Budujeme trvalé vztahy s klienty, protože to oběma stranám šetří peníze. Zakládáme si na profesionalitě a očekáváme jí.